Onderhouds- & hydraulische gereedschappen voor lagers en aandrijfcomponenten

Privacyverklaring

 

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de regels die van toepassing zijn op elektronische marketing.

 

1. Bedrijfsgegevens

Bega International B.V. is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in het verband met onze dienstverlening.

Naam bedrijf: Bega International B.V.

Website: https://begaspecialtools.com

Inschrijfnummer KvK: 08033687

BTW-nummer: NL004775648B01

 

2. Doeleinde van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het afhandelen van bestellingen;

het uitvoeren van de overeenkomst;

het verwerken van betalingen;

het onderhouden van een commerciële relatie en marketing (zie voor meer informatie nummers 3, 4 en 5 hieronder);

het bieden van (technische) ondersteuning en klantenservice, garantie;

het doen van marktonderzoek; en

het naleven van wettelijke verplichtingen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 

3. E-mailadres

a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming hebt verleend.

 

4. Postadres

Wij gebruiken uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kan u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

 

5. Telefoonnummer

Tenzij u te kennen hebt gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. 

 

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

 

7. Veiligheid verzending en opslag van gegevens

Wij nemen de volgende maatregelen om uw gegevens tijdens verzending en opslag te beveiligen:

a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

b. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzondere, gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

c. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

d. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

e. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

 

8. Toegang tot uw gegevens en de uitoefening van andere rechten

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neem dan contact met ons op via onderstaand adres. U kunt eveneens met het onderstaande adres contact opnemen voor de uitoefening van uw recht op correctie, afscherming en verzet.

 

9. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: info@bega.nl

b. Op het volgende telefoonnummer: 0578-668000

c. Op het volgende adres: Schorsweg 15, 8171 ME Vaassen, Nederland

 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier op de Bega Special Tools website publiceren.